close
تبلیغات در اینترنت
دوستت دارم

سایت عاشقانه

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

در لـغتنامـه زنـدگی 
 
انـتظار 
 
مـعـنیش 
 
لـحظات نـبودن تـوست 
 
تـشنگی 
 
مـتـرادف هـمـیشه است 
 
حـتی 
 
وقـتی انـتظار 
 
بـه پـایـان مـی رسد 
 
هـنـوز 
 
عـطش تــورا دارم . . .

ﺑﻤﺎﻥ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﮕﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﺑﻮﯼ ﻣﺪﺍﺩ ﺟﻮﯾﺪﻩ ﯼ ﺷﺪﻩ ﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻡ
ﺑﻮﯼ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻻﯼ ﻗﺮﺁﻥ
ﺑﻤﺎﻥ !
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻗﺪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻢ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑـــﺎﻻﺧــﺮﻩ ﯾـــﺎﺩ ﻣـــﯿﮕــﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺳـــﺘــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺳــﺎﺩﻩ ، 
 
ﺑــﺮﺍﯼ ﺩﻟــﺖ ﯾـﮏ ﺧــﯿـﺎﻝ ﺭﻧـﮕﺎﺭﻧـﮓ ﻧـﺒﺎﻓـﯽ . . .
 
ﮐﻪ ﺭﺍﺑـﻄـﻪ ﯾـﻌـﻨﯽ ﺑـﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﮔـﺮ ﺑـﺎﺯﯾـﮕﺮﯼ نکنی ﻣﯽ ﺑـﺎﺯﯼ !
 
ﻭﻗـﺘﯽ ﺑـﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﯾـﺪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﮐـﻼﻫـﺖ ﺭﺍ ﺳـﻔـﺖ ﺑـﭽـﺴـﺒﯽ ،
 
ﻧـﻪ ﺑـﺎﺯﻭﯼ ﺑـﻐـﻞ ﺩﺳـﺘﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ . . .
 
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿـﻔـﻬـﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧـﺘـﻬـﺎﯼ ﻫـﻤـﻪ ﯼ ﮔــﭗ ﺯﺩﻥ ﻫـﺎﯼ ﺩﻭﺳـﺘﺎﻧـﻪ ،
 
ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـﯽ . . .
 
ﻭ ﺍﯾــﻦ ﻫﻤـﺎﻥ ﻟـﺤـﻈــﻪ ﺍﯼ ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭼـﯿــﺰ ﺭﺍ ﺑـﯽ ﭼـــﻮﻥ ﻭ ﭼــﺮﺍ مـیـپـذیــری
 
ﺑـﺎ ﺭﻭﯾــﯽ ﮔـﺸﺎﺩﻩ ﻭ ﻟـﺒـﺨــﻨﺪﯼ ﮐـﻪ ﺩﯾـﮕــﺮ ، 
 
ﺧــﻮﺩﺕ ﻫـﻢ ﻣﻌﻨــــــﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧـــــﻤـــﯽﺩﺍﻧـــﯽ !
 
.
 
.
 
.
 
داغــــــــونـم !
 
بـه نـفـس هـای خــستـــــه ایـن " گــــــــــــــــرگ " نـگاه نکـن . . .
 
دنیــــــــا را بــرای کـسی دریـــدم ،
 
کــه مـــــــرا بـه " سـگـی " فــروخـــت . . . !!!
آدم اســــت دیگــــر . . . !
 
احـمـــق است
 
گـاهـی دلـــش تنـــگ می شـــود
 
حتــی برای اینکــه نیمـــه شــب یواشکـــی
 
شمـــاره ات را بگیـــرد صدایـــت را بشنـــود
 
مشتـــرک مــورد نظــر شمـــا در حال مکالمـــه بـــا
 
مشتــــرک مـــورد نظـــر خودش اســـت…..
 
 
خـــوب حـــرف زدن بـلـد نـیسـتـم . . .
 
آدم ِ جــالبـی هــم نیـستـم . . .
 
امـــا جــوری دوســتـت دارم . . .
 
که وقـتی نـیسـتی گــریــه می کـنـم . . .