close
تبلیغات در اینترنت
متن عاشقانه دوستت دارم

سایت عاشقانه

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

تــو را خـــواهــم دیــد در رویــاهــای خـیــالــم . . .
 
تــو را خــواهــم دیــد ، بـا تــو بـالا خــواهــم رفــت . . .
 
چــو پیـچکـ کــه دیــوار پــل پـیــروزی اوســت  . . .
 
بـا تــو آرامــش خــواهــم یـافــت . . .
 
چــو دریـا کــه سـاحـل ٬ ســایــه ســار آرامــش اوســت  . . .
 
بـا تــو قــصـه هــا خــواهــم بـافــت . . .
 
چــو رودی کــه آبـشـاران راوی راز اوســت  . . .
 
بــر بـالـیــن شــانـه هــایـت خــواهــم خـفـت . . .
 
چــو کــوهی کــه دشــت شــاهـد خــواب اوســت . . .
 
بـا تــو مــن خـنـده خــواهــم ســرداد  . . .
 
چــو درخــت کــه نـسیــم نـغـمـه ی خـنــده زای اوست . . .
 
تــو را خــواهــم دیــد و بـا تــو تـازگــی را دیــدار خــواهـم کــرد . . .
 
تــو را خــواهــم دیــد و از تــو ســرودها خــواهــم ســاخـت  . . .
 
و از تــو ســرودی ســاده کــه ســرآغــاز بهـاری سـبـز باشـد خــواهـم خـوانـد . . .
 
چــون تــو بنـفـش و ارغـــوان و صــد رنـگـ دل انـگیــز دیگــر خــواهـم شـد . . .
خودکار خود را برداشته ام و میخواهم چند خطی از تو بنویسم
 
تویی که در روز خورشید و در شب ماه و ستاره ی منی...
 
تویی که مانند پرنده بال پرواز کردن به من دادی و مرا از قفس تنهاییم رها کردی
 
حال که تو را در کنارم می بینم،حس بی انتها بودن میکنم
 
حس پرواز در اوج آسمان ها را دارم،با تو هر روزم زیباتر از روز گذشته است
 
با تو گذر هر فصل برایم شیرین است مخصوصا پاییز...
 
اگر تو نباشی در کنارم عقربه های ساعت برایم نمی چرخد...
 
اگر هم بچرخد هر ثانیه اش برایم یک عمر میگذرد...
 
مرا دیوانه کرده هر لحظه بودن با تو،دیوانه شدم،دیوانه ی عشق تو...
 
وقتی به چشمانت مینگرم سرشار میشوم از جمله های زیبا برای تو...
 
تو با من چه کردی که دارم می نویسم با تمام وجودم از تو...
گـــرچــه بــال و پــر تــو هـمــسـفـرم نـیسـت عــزیـز 
 
مـثل تــو هـیچکـسی بـالــو پــرم نـیسـت عــزیـز 
 
هــرچـه پــل بــود شـکستـم بـه هــوای تــو بـبـیـن 
 
پــلِ نـشکستـه دگــر پـشت ســرم نـیسـت عــزیــز 
 
دوســتـت دارمــو هـر لـحظـه تــویـی در نـظـرم 
 
بـخـدا جــز تــو کـسی در نـظـرم نـیسـت عـزیـز 
 
بـاز هـم قـصـه ی چـشـم مـنـو آن لـحظـه ی خـیـس 
 
جـای گــریـه کـه فـقـط کـنـج حـــرم نـیـسـت عــزیــز 
 
هـمـه ی حــرف مــن ایـن اسـت کـه میـخـواهـمـت و 
 
جــز رسـیـدن بـه تــو فـکری بـه ســرم نـیـسـت عــزیــز