close
تبلیغات در اینترنت
زیباترین عکس نوشته های غمگین عاشقانه

سایت عاشقانه

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

 

زیباترین عکس نوشته های غمگین عاشقانه

 

بقیه ادامه مطلب

 

بِزَن بِه نابودی کَسی کِه بِهِش اِس میدادی➪➪➪

 ✁تو بَغَل یِکی دیگه میخوندِش وحَذفِش میکَرد ومیگُفت:✃

 ↞↞↞ایرانسِل بود….!!↠↠↠

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

من عادت کردم کسے نگرانم نباشہ…

عادت کردم کسے سراغم رو نگیره…

عادت کردم تنها باشم تا بعد کسے منت محبتشو روم نزاره…

عادت کردم شب ها بدون شب بخیر بخوابم…

عادت کردم منتظر زنگ کسے نباشم…

عادت کردم دلتنگ بشم و دلتنگم نشن…

عادت کردم بے دلیل بخندم و با دلیل گریہ کنم…

عادت کردم زندگے نکنم…

سختہ ولے عادت کردم …

هعی خدا زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

خدایـــــــــــــا …!

اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم …

تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری …

با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،

همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن…..

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

حس خوب یعنی :

لباساشو تنش کنی و دستش رو بگیری و از تخت بیاریش پایین

یه بوس کوجولو از لپاش بگیری

بعد ببریش تو اتاقتون و بذاریش تو بغل عشقت

و بعد به دوتا عشقت خیره بشی

شوهرت و دخملت

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

گاهی دلم هوس شیطنت میکند

از همان شیطنت هایی که

حرف تو پشت بند ان است

که می گویی:

مگه دستم بهت نرسه

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

 زن باس وقتی اقاش مریضه

بره بغلش کنه.بوسش کنه.بخندونتش

ازش پرستاری کنه

بعلهههه از اتاق فرمان اشاره میکنن گاز هم میتونه بگیره زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

 تو فکر کن حسودم

یا خود خواه

ولی اگه بوی عطرش به دماغت بخوره….

نفست رو میبرم

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

ﺧــُــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ… ﺍﺯﻡ بــپرﺱ:

ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯتــــ ﭼﻄﻮﺭ مطوره ؟ ﻣڹ میـــــگم:

خیلے ﺧـــــــــــــــــــــــــــــــﻮبہ … همہ چے ردیــــــــــف و آروم ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮ :

خیـــــلے پـــــــــــــــــﺮﺭﻭیـــے !!!…. °•°•°خـــــــــــــــــدایـــــــــــــــــا؛ •°•°• هـــــــــــــے میخوام بگم: «« شـــــــڪـــــــــــرت»» براے ایڹ زنـــــــــــــدگــــــــــــــــیے . . !!! میترسم نــــــــــــاراحـــــــــــــــــت شے، فکر کنے دارم تــــــــــیـــــــــــــــڪـــــــــــــــــه میندازم. … خــــــدایــــا……..

صفحــــہ خوشیــــات واســــہ مـــڹ وا نمیشــــہ▶

مڹ ڪــه پایــــہ بــــودم↬

دیــــگه چــــرا بــــلاڪــــم ڪـــــردی؟؟؟؟☞

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 بهش گفتــــــــــــــم دوستتــــــــــــــــــــــــــــــدارم! بـــــــــــــــــــــــــــــاور نکرد گفتــــــــــــــــــم تنهام نذار,تنهاـــــــــــــــــــــم گذاشت یه روز اومــــــــــــــــــــد پیشم! برام گل آورد! گریــــــــــــــــــه کــــــــرد گفت:پـــــــــــشیمونم! گفت:دوستــــــــــدارم! میخواستم بــــــــــــــغلش کنم بگم بخشیدمش, بگم دوستتدارم امـــــــــــــــــــــــــــــا اون رفتو خیسی اشکاشو رو سنگ قبـــــــــــــــــــــــــرم جـــــــــــــــــــــــــا گذاشت …

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

.●‌بِہ جایے رِسیدَم ڪِ دیگہ خِیـــــلے چیزا واسَـــــم مُہِم نے………

●جایے ڪ وَقتے یِکے دِلـــــمو میـــــشکَنہ………

●مِثہ آب خـــــورْدَن میـــــزارَمِش کِـــــنار………

●جایے کِہ بـــــا دیـــــدَنِ بـــے مَـــــعْرِفـــــتا فـَــقَطْ میـــــگَم:بہ دَرَکـــْــ………

●دیـــــگہ نَہ اَز اومَـــــدَنِ کَـــــسے ذوقْ زَدِه میـــــشَم‌………

●نَہ اَز رَفـــــتَنہ کَـــــسے ناراحـــــت کہ بِـــــخوام نازِشـــــو بـِــــخَرَم………

●بے اِحســـــاس نَبـــــودَمْ………

●یِہ کـــــسایے اومَـــــدَنْ تـــــو زِنْدِگـــــیم ڪِ یہ سِـــــرے بـاوَرْهارو اَزَم گِـــــرِفْتَـن………

●هَمـــــونایے ڪِ مـــــیگٌفتَن تـــــو واســـــہ ایـــــن دُنْیـــــا زیـــــادے خـــــوبے هہ………

●آبے پُـــــشْتِ سَرِ کِـــــسے نِمـــــیریزَم ڪِ بَــــرْگَرْده‌………

●هَـــــر کے رَفْـــــت بِ سَلامَــــــــــت………

●هـَــــوا سَـــــرده بے زَحمـــــتْ دَرَم بِـــــبَنْد…

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

چند ساعتی بود حال و هواش عوض شده بود!

خندان!

گریان!

خسته و آرام!

انگار همه ی این ها را با هم داشت .

لباش از تشنگی خشک شده بود ند .

چند تا اسیر گرفته بودیم

قمقمه اش را برد به یکیشان آب داد

گفت : مسلمان هوای اسیر را هم دارد .

قمقمه به دست رفت سراغ اسیر بعدی که ترکش خمپاره سرش را پراند .

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

خُــــــــدایـــــــا؟؟

⇪گـــِــــــلہ نمیــــــــــــــــکنم…..!✘

ولـــــــــــــی…. ☞☜

بدتـــــــــــــــریــــــــن روزاے زندـــگیـــــــــم⇢⇡⇠

✦هـَــــــــــــــــــــــر روزه….

خَنــــــدیدَنْ و خــــُلْ و چـِـــلْ بـــــازی

هَمَـــــــــــّــــــــــش بَهــــونَس

نِمیـــــخوام کــــَسـی بِفـــَـــهمه که

داغـــونم…

:((

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

یه روزی میـــــــرسه…

میگی: کاش بــــــودی…

کاش اونیکه اومد جات یکم مثل تــــو بهم گیر میداد!

یکم رو مخم راه میرفت…

یکم مثل تو باهام دعــــــوا میکرد و بعدش از دلم درمیاورد.

یه روزی میـــــــرسه:

به خیلی چیزا نگاه میکنی و یــــــاد من میوفتی.

یه روزی میرسه که:

یاد اذیت کردنام میوفتی و میگی: کاش الان پیشــــــم بودی و اذیتم میکردی!

یه روزی میرسه که دلـــــــت واسه بودنم تنگ میشه…

یه روزی میرسه که دلت واسه صـــــدام تنـــــــگ میشه…

یه روزی میرسه که دلت بـــــــهونه ی من و میگیره….

اما نـــــداریم…

من دیگه رفتـــــــم……

 

زیباترین عکس نوشته و تکست گرافی عاشقانه غمگین

 

ﺑِـﮧ ﺳـــــﻼ‌ﻣَﺘــــــﮯ ﺭﻭﺯﮮ ﮐـــــــﮧ ﺑﯿـــــﺎﮮ ﺧُـــﻮﻧَـــﻤﻮﻥ…….

ﻣــــﺂﻣـــﺂﻧﻢ ﺑِــــﺸﯿﻨـﮧ ﮐِـــــﻨﺂﺭﺕ ………

ﺑِﻬــــــﺖ ﺑِـــــﮕـﮧ:ﺍﺯ ﺧـــــﺎﻃــــﺮﺍﺕ ﺑﺎﻫـــﻢ ﺑﻮﺩﻧﺘـــــﻮﻥ ﺑـــﮕﻮ؟؟

ﺗُـــــــــﻮﻫَــــــــﻢ ﺳُــــــــﮑﻮﺕ ﮐُﻨــــﮯ…………

ﺍﺷـــــــــﮏ ﺗُــــــــﻮﭼِـــــﺸﺎﺕ ﺟَـــــــﻤﻊ ﺷــــــﮧ…….

ﺑِـﮧ ﻋَﮑــــــــﺴَﻢ ﺧـــــــــﯿﺮﻩ ﺷــــــــﮯ……

ﺗـــــﺎ ۴۰ﺭﻭﺯﻟِـــــــﺒﺎﺱ ﻣِـــــــــﺸﮑﮯ……….

ﺭُﻭﺑــــــــﺎﻥ ﮐِﻨــــــــــــﺎﺭ ﻋَـــــــــﮑﺲ…….

ﺣــــــــــــﺴــــــــــــﺮﺕ ﺑﺨــــــــــــﻮﺭﯾﻦ…

ﺁﺥ ﺁﺥ….

ﺣﺎﻟــــــــــــﺎ ﻣـــــــــﻦ ﭼِـــــــــﮧ ﺁﺭﺍﻣِــــــــــﺸـﮯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾــــــــــﺮﺧــــــــــــﺎﮐـــــــ…

ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﻫﻤـﮧ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻦ

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ….

ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ….

ﻋﺸﻘﻢ که تو بدترین زمان ممکن رفت:(….

ﻫﻤﮧ ….

ﺣﺘﮯ ﺧــــــــُـــــﺪﺍ….

امید اون روز چون واقعا خستم:(

 

 

 

تظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی